• Boets latente beslagsrett ved fusjon 

      Ryum, Adara Synnøve (Master thesis, 2021-06-07)
      Et vilkår for kreditorbeslag med hjemmel i tingl. § 23 er at konkursdebitor har vært reell eier av den aktuelle eiendommen som beslaglegges. I norsk rett er kreditors latente beslagsrett regnet for å være en rett som ikke ...