• Ungdomsstraff: Er det behov for reform? 

      Takla, Marianne (Master thesis, 2020-06-16)
      Masteravhandlingen søker å klarlegge hvilket behov det er for reform av straffereaksjonen ungdomsstraff. Før reformbehovet drøftes, blir det i avhandlingen gitt en oversikt over ungdomsstraffens innhold og oppbygning samt ...