• Digital konsumpsjon av programvare 

      Valaker, Sondre Loftheim (Master thesis, 2014-06-03)
      Temaet for masteroppgåva er konsumpsjonsregelen og digitale overføringar av programvare. Åndsverkloven § 19, om konsumpsjon av spreiingsrett, har tradisjonelt berre gjort seg gjeldande ved overdragingar av fysiske ...