• Pant i festerett 

      Øksby, Ella Stenersen (Master thesis, 2022-05-10)
      En sammenfatning av gjeldende rett, med henblikk på panthavers stilling i lys av rettsforholdet mellom grunneier og fester.