• Forbudet mot overgangstak i norsk fotball: Ulovlig og uhensiktsmessig? 

      Øren, Tobias Røyan (Master thesis, 2023-05-10)
      Avhandlingen behandler det såkalte forbudet mot overgangstak i norsk fotball, jf. NFFs overgangsreglement § 3-1 d). Tematikken er svært aktuell som følge av fotballens internasjonale, sportslige og kommersielle utvikling ...