• En analyse av gavebegrepet 

      Aarum, Steinar Gløer (Master thesis, 2020-07-11)
      Oppgavens tema er gavebegrepet i dekningsloven og ekteskapsloven. I oppgaven blir det tatt stilling til om gavebegrepet er det samme i begge lovene. I tillegg blir det redegjort for vilkårene om formuesforskyvning og gavehensikt.