• Kapitaliseringsrenten og skadelidtes krav på full erstatning 

      Aasen, Elisabeth Helene (Master thesis, 2015-12-10)
      Dersom skaldelidte skal få riktig erstatningssum utbetalt, jf rettssedvane og skl. § 3-1, må erstatningsbeløpet neddiskonteres med en kapitaliseringsrente. Kapitaliseringsrenten har ofte vært grunnlag for kritikk og ...