• Erstatningsansvar ved tingsskade forårsaket av flytende vindturbiner 

      Aaserud, Sondre Arora (Master thesis, 2021-06-02)
      Oppgaven omhandler erstatningsansvar ved tingsskade forårsaket av flytende vindturbiner, og drøfter spørsmål om ansvarsgrunnlag og ansvarsbegrensninger. Den overordnede problemstillingen er hvilket erstatningsrettslig ...