• Avskjæring av ulovlig ervervede bevis i straffesaker. 

      Amini, Ali (Master thesis, 2020-07-11)
      Oppgavens tema er politiets- og påtalemyndighetens adgang til å bruke ulovlig eller utilbørlig ervervede bevis. Den primære problemstillingen oppgaven tar for seg knytter seg til konsekvenser av at et bevis er innhentet ...