• Politiets hjemmel for bruk av håndjern 

      Andersen, Sveinung Andreas (Master thesis, 2012-05-16)
      Hovedproblemstillingen i oppgaven er å utlede hjemmelen politiet har for å bruk håndjern som virkemiddel i sin tjenesteutøvelse. Kjernen er å fastlegge skrankene i regelverket, samtidig som å klargjøre hvilke muligheter ...