• Tildeling av enerett ved offentlige anskaffelser 

      Dahle, Hanna Berglioth Meidell (Master thesis, 2021-06-07)
      Målet med oppgaven er å identifisere grensene for tildeling av kontrakt direkte til et organ med enerett etter anskaffelsesforskriften § 2-3. Særlig enerettstildelingen er gjenstand for analyse. Oppgaven tar for seg hvordan ...