• Avhør av barn som mistenkt eller siktet - er reglene gode nok? 

      Ekeland, Vibeke Stolp (Master thesis, 2020-06-16)
      Spørsmålet oppgaven reiser er om dagens regler for avhør av barn i konflikt med loven er gode nok. Dette løses med bakgrunn i gjeldende regler, med støtte i ikke-bindende kilder fra folkeretten og en sammenligning med ...