• Tariffavtalers ufravikelighet. Hensyn of formål 

      Engh, Ellen Ekre (Master thesis, 2007-12-14)
      Oppgaven undersøker tariffavtalers ufravikelighet. Tre problemstillinger: 1) motstrid mellom en organisert arbeidstakers individuelle arbeidskontrakt og tariffavtale, 2) motstrid mellom en uorganisert arbeidstakers ...