• Ansatte i skolen sin meldeplikt til barnevernet 

      Flesvig, Hilde Berg (Master thesis, 2018-07-07)
      Oppgaven behandler opplæringslova § 15-3 andre ledd om ansatte i skolen sin meldeplikt til barnevernet. Fokuset er på å klargjøre de juridiske vilkårene for at meldeplikten skal inntre.