• Designinngrep ved 3D-printing 

      Fosnæs, Sverre Austgulen (Master thesis, 2019-12-10)
      Når skjer det en «utnyttelse» av en design ved 3D- printing, og i hvilke tilfeller er en utnyttelse likevel rettmessig fordi den skjer i «privat og ikke-kommersielt øyemed»?