• Rusavhengiges bruk og besittelse av narkotika til eget bruk 

      Isaksen, Benedikte (Master thesis, 2022-12-12)
      I hvilken grad er ileggelse av straff overfor rusavhengige for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk et inngrep i retten til privatliv etter EMK art. 8? Høyesterett uttalte i HR-2022-731-A at utgangspunktet er at ...