• Hva er ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2 A-4? 

      Iversen, Therese Kristine Lyngbo (Master thesis, 2021-06-07)
      Oppgaven inneholder en redegjørelse av arbeidsmiljølovens kapittel 2 A om varsling, med et fokus på vernet mot gjengjeldelse. Særlig sentralt står forholdet mellom vernet mot gjengjeldelse og arbeidsgivers styringsrett.