• Panthavers stilling når pantsetter er under rekonstruksjon 

      Jenssen, Elise Klausen (Master thesis, 2021-12-10)
      Når skyldneren er under rekonstruksjonsforhandlinger, må panthaver akseptere flere begrensninger i sin særrett til å søke dekning i panteobjektet. Avhandlingen gjør en gjennomgang og systematisering av rekonstruksjonslovens ...