• Bruksplikten for registrerte varemerker 

      Kaspersen, Tobias Duvholt (Master thesis, 2022-05-10)
      Oppgaven er en rettsdogmatisk fremstilling av varemerkeloven § 37, med et særlig fokus på vilkåret "reell bruk".