• Tolkning av "threat to the peace" i art.39 i FN-pakten 

      Nagalingam, Kalyani (Master thesis, 2007-12-16)
      Oppgaven går ut på å drøfte om "threat to the peace" i art.39 i FN-pakten, kan tolkes til å omfatte krenkelser av menneskerettigheter og humanitære lidelser