• Skriftlige forklaringer som bevis. Tvisteloven § 21-12 

      Nakling, Ragnhild Jøndal (Master thesis, 2007-12-07)
      Emnet for oppgaven er § 21-12 i den nye tvisteloven, som gir regler for bruk av skriftlige forklaringer som bevis. Bestemmelsen erstatter tvml. § 197, som i utgangspunktet forbød bruk av utenrettslige forklaringer som ...