• Kryptovalutaen Bitcoin i lys av personvernforordningen 

      Nartey, Jarl Michael Ekremsvik (Master thesis, 2022-12-12)
      I denne oppgaven vurderes det om Bitcoin er regulert av personvernforordningen og om kryptovalutaen i så fall opererer i strid med forordningen som følge av dens manglende evne til å oppfylle brukernes rett til å bli glemt ...