• Avkortning av erstatning i sammenheng med motorvognulykker 

      Nasvik, Kathrine (Master thesis, 2020-12-10)
      Denne masteroppgaven ser på de nasjonale og overnasjonale grensene for avkortning. Hvert enkelt vilkår i bilansvarslova § 7 blir gjennomgått og tilknyttet rettspraksis blir redegjort for og drøftet. Oppgaven tar også for ...