• Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren 

      Nevstad, Helene Kristin (Master thesis, 2020-07-11)
      Oppgaven redegjør for adgangen til å fravike arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid. Problemstillingen er hvorvidt dagens regulering er egnet til å oppfylle arbeidsmiljølovens formål, sett i lys av de arbeidsrettslige ...