• Kravet til årsakssammenheng i naturskadeerstatningsloven § 4 

      Njerve, Jon Oscar Utseth (Master thesis, 2018-12-10)
      Dersom en naturulykke gjør skade på en ting som ikke kan dekkes gjennom en alminnelig forsikringsordning, kan skadelidte søke til staten om kompensasjon for denne skaden. Et av kravene for å få innvilget erstatning er at ...