• Barns møte med barnevernet. Rettigheter og rettsikerhet 

      Olsen, Kari Nina Gimnæs (Master thesis, 2011-12-12)
      Oppgaven fokuserer på barns møte med barnevernet, og undersøker hvordan barneverntjenesten imøtekommer barns behov for bistand og hjelp. Det sentrale spørsmål blir derfor: Får barn som trenger bistand adekvat hjelp til ...