• Analyse av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5 

      Omdal, Randi Marie (Master thesis, 2009-05-29)
      Denne oppgaven presenterer en analyse som redegjør for om man burde ha en generell konsolideringsbestemmelse for både tilbudsplikt og flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5. I besvarelsen drøftes de generelle ...