• Sykdomsvilkåret for uførepensjon 

      Sandberg, Mette (Master thesis, 2012-05-31)
      Oppgavens formål er å ta et dypdykk inn i sykdomsbegrepet for uførepensjon og vise hva som ligger i begrepet og hvilke vanskeligheter som kan oppstå ved avgrensningen. To spørsmål som ofte stilles er om det kreves diagnose ...