• Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post 

      Waage, Bjørn Inge (Master thesis, 2008-11-12)
      Oppgavens tema er arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post. Grensene for når en arbeidsgiver kan kreve innsyn drøftes ut fra lovreglene i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Problemstillinger knyttet ...