• Utvikling og evaluering av situasjonskravet i straffeloven § 185 

      Zahid, Sarah (Master thesis, 2023-12-11)
      I avhandlingen skal det foretas en analyse og evaluering av situasjonskravet i den norske hatytringsparagrafen strl. § 185, i lys av tilsvarende bestemmelser i Danmark og Sverige. Den komparative sammenlikningen er et ...