• Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten 

      Fredriksen, Halvard Haukeland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Artikkelen drøfter hvilken betydning EUs pakt om grunnleggende rettigheter må antas å ha for tolkningen og anvendelsen av EØS-avtalen. I EU fikk pakten status som rettslig bindende primærrett gjennom Lisboatraktaten, men ...