• Rett til å betale kontant? 

      Marthinussen, Hans Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Det synes å være en relativt utbredt holdning i norsk offentlighet at sentralbankloven § 14 eller finansavtaleloven § 38 (3) gir nordmenn rett til å handle varer og tjenester mot kontant betaling. Artikkelen inneholder en ...