• Planlegging og dispensasjoner i strandsonen - Juss eller politikk? 

      Asbjørnsen, Ola (Master thesis, 2019-06-18)
      Denne avhandlingen drøfter hvor stort handlingsrom kommunen har til å innvilge dispensasjoner i 100-metersbeltet fra arealplan og byggeforbud. Avhandlingen foretar en grundig gjennomgang av de planrettslige utgangspunkter. ...