• Advokaters uavhengighet og salærberegning 

      Lind, Morten Andreas (Master thesis, 2014-06-02)
      Avhandlingen tar for seg prinsippet om advokaters uavhengighet i relasjon til salærberegning og vurderer hva uavhengigheten skal ivareta og beskytte, hvordan ulike måter å beregne salær påvirker advokaten, og det etiske ...