• Ulovlig oppbevaring av narkotika 

      Håland, Andreas (Master thesis, 2019-07-09)
      Denne oppgaven tar for seg de legale yttergrensene til oppbevaringsvilkåret i straffeloven § 231 første ledd. Videre fokuserer den på tilfeller det i utgangspunktet foreligger oppbevaring, men hvor det settes på spissen ...