• Folketrygdloven §13-4 

      Lystrup, Per (Master thesis, 2016-12-11)
      En redegjørelse for det rettslige innholdet i folketrygdlovens §13-4