• Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet 

      Jacobsen, Jørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen tematiserer dei overordna linjene i utviklinga i det strafferettslege reaksjonssystemet. Ein gjennomgang av hovudtrekka i reaksjonslærene til kriminallova, straffelova 1902 og straffelova 2005 vert nytta som ...