• En sammenligning mellom en nylonprotese og en temporær akrylprotese 

      Skjold-Andreassen, Nina; Holtan, Lene Nygård (Master thesis, 2008-11-13)
      Protesematerialer i nylon markedsføres i Norge som et alternativ til tradisjonelle proteser. Da det finnes få kliniske studier om disse nye materialene, er materialegenskaper og indikasjonsområder ukjent for mange. Målet ...