• Allergisk reaksjon i forbindelse med bruk av søvnapnéskinne 

      Hatleberg, Kåre; Svahn, Johanna; Lundekvam, Birgitte Fos; Berge, Trine Lise Lundekvam; Gjerde, Kjersti; Kopperud, Hilde Molvig; Vindenes, Hilde Kristin; Björkman, Lars (Journal article, 2021)
      Langvarig behandling med søvnapnéskinner er godt undersøkt i vitenskapelige studier. De viser god effekt mot snorking og pustestopp, og det har fremkommet få bivirkninger (1). CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) er ...