Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStav, Silve Hellvineng
dc.date.accessioned2015-08-10T11:00:19Z
dc.date.available2015-08-10T11:00:19Z
dc.date.issued2015-06-02
dc.date.submitted2015-06-02eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10253
dc.description.abstractThis paper examines how party coalitions affect the design of local climate and environmental policy. Comparison of local elections program, the parties' seats in the city council and interviews with five key politicians form the basis of the analysis and conclusions of the task. Based on the decision of the transport plan for Bergen City Council in 2000, the findings of this study suggest that the parties' political neighborliness, local tradition and to some extent the number of parties in a coalition can be productive dimensions in understanding how party coalitions affects the design of the local climate and environmental policy. Fewer parties make it easier to form a majority coalition on condition that party policies largely coincide. The empirical data provides no evidence to say that coalition formation can be predicted by the fewest possible parties or the number of seats parties have in the executive body as theories of minimal winning coalitions claims. The implications of the results is that coalition theories based on "size principle" is perhaps less relevant to explain how party coalitions affect the design of the local climate and environmental policy in Bergen. Traditional party affiliation on the left-right axis in politics coincides largely with the parties' transport policy neighborliness. There are indications that the parties of the left increasingly reflect post materialistic values as climate and environmental considerations in the design of local transport policies than parties of the right.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan partikoalisjoner påvirker utformingen av lokal klima- og miljøpolitikk. Sammenlikning av lokalvalgprogram, partienes mandater i bystyret og intervjuer av fem sentrale politikere danner grunnlaget for analysen og konklusjonene i oppgaven. Med utgangspunkt i vedtaket av transportplanen til Bergen bystyret i 2000, indikerer funnene i denne oppgaven at partienes politiske naboskap, lokal tradisjon og til en viss grad antall partier i en koalisjon, kan være fruktbare dimensjoner for å forstå hvordan partikoalisjoner påvirker utformingen av lokal klima- og miljøpolitikk. Færre partier gjør det enklere å danne flertallskoalisjon under forutsetning av at partienes politikk i stor grad sammenfaller. Empirien gir ikke belegg for å si at koalisjonsdannelse kan predikeres av færrest mulige partier eller av antall mandater partiene har i utøvende organ, slik teorier om minst-vinnende-flertall hevder. Implikasjoner av resultatene er at koalisjonsteorier med utgangspunkt i «størrelsesprinsippet» i mindre grad er relevant for å forklare hvordan partikoalisjoner påvirker utformingen av den lokale klima- og miljøpolitikken i Bergen. Partienes tradisjonelle tilhørighet på venstre-høyresiden i politikken sammenfaller i stor grad med partienes transportpolitiske naboskap. Det er indikasjoner på at partier på venstresiden i større grad vurderer postmaterialistiske verdier som klima- og miljøhensyn i utformingen av lokal transportpolitikk enn partier på høyresiden.en_US
dc.format.extent1163361 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectinnenlandsutslippeng
dc.subjectpartikoalisjonereng
dc.subjectmiljøpolitikkeng
dc.subjecttransportpolitikkeng
dc.subjectklimapolitikkeng
dc.subjectklimagassutslippeng
dc.subjectBergen kommuneeng
dc.titleHvordan påvirker partikoalisjoner utformingen av lokal klima- og miljøpolitikk? - En casestudie av bompengevedtaket for Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljøeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.description.degreeMaster i Sammenliknende politikk
dc.description.localcodeSAMPOL350
dc.description.localcodeMASV-SAPO
dc.subject.nus731114eng
fs.subjectcodeSAMPOL350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel