Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorApeland, Wencheeng
dc.date.accessioned2015-08-14T09:22:42Z
dc.date.available2015-08-14T09:22:42Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.date.submitted2015-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10274
dc.description.abstractThe main purpose of this thesis has been to document that people can evacuate to temporarily safe locations / safe distances during the defined escalating jet fire scenario. It has been important to document that available evacuation time is longer than the required evacuation time. The required evacuation time has been documented in evacuation exercise and by Simulex simulations. The choice of fire scenario is a jet fire on 0,3 kg/s. Jet fires are likely to occur in the processing area. It is assumed that this start fire after 2 minutes results in escalation, represented by a sudden increase to 10-30 kg/s. Relevant theory has been used in this thesis. Standards in Statoil`s library for standards and requirement was used. Simulex simulation tool has been used for the evacuation simulations because it is suitable for simulations with a small amount of people, as in processing modules at Kårstø. Excel has been used in the insulation and the BLEVE calculations. Program uncertainties when doing the simulations might affect the result. There can also be uncertainties in the measured time from the evacuation exercise. Uncertainties from the insulation calculations when putting the parameters into the excel sheet must be mentioned. The thesis includes detailed evaluations of how the safety barriers PS8 Blowdown, PS9 Active fire protection and PS10 Passive fire protection influence escalation risk. Safety barriers need to be seen in combination to achieve personnel safety. Safety barriers can increase the margin between required and available time for evacuation. Unless hit by the start fire, the personnel will be able to escape a developing / escalating 0,3 kg/s jet fire, both with respect to escalated jet fire exposure and with respect to development towards BLEVE. It will be important to be aware of the consequences from a BLEVE in the congested processing area where there are a lot of people working. Active and passive fire protection will increase time to rupture significantly and will thereby increase the margin between required and available evacuation time. Blow down may increase the margin by limiting the fire scenario. The positive effects of active fire protection and blow down are however dependent on early activation. There might be a need for changing the methodology and a change in the mindset when setting up a barrier philosophy. A deeper understanding of the whole risk picture and knowledge of the technically safety systems can contribute to make the best solution in a risk assessment. The uncertainties in the method will not affect the results appreciably. They will not affect the main conclusion.en_US
dc.description.abstractHovedmålet med denne oppgaven har vært å dokumentere at mennesker kan evakuere til sikkert sted under det definerte eskalerings jetbrann scenariet. Det har vært viktig å dokumentere at mennesker kan evakuere til midlertidig sikkert sted under det definerte eskalerings jet brann scenariet. Det har vært viktig å dokumentere at tilgjengelig evakueringstid er lengre enn den påkrevde. Den påkrevde evakueringstiden har blitt dokumentert i evakuerings øvelse og ved Simulex simuleringer. Valget av brann scenario er en jet brann på 0,3 kg/s. Jetbranner oppstår i prosessområdet. Det er antatt at start brannen etter 2 minutter resulterer i eskalering og øker til en 10-30 kg/s brann. Relevent teori har blitt brukt i denne oppgaven. Standarder i Statoil`s bibliotek for standarder og krav ble brukt. Simulex simulerings verktøy har blitt brukt for evakuerings simuleringer fordi det er passende for simuleringer med et lite antall mennesker, som i en prosess modul på Kårstø. Excel har blitt brukt i isolerings og BLEVE kalkulasjoner. Program usikkerheter når simuleringene ble gjennomført kan ha påvirket resultatet. Det kan også være usikkerheter i den målte tiden fra evakueringsøvelsen. Usikkerheter fra isolasjons kalkulasjonen når input data ble lagt inn i excel må også nevnes. Denne oppgaven inkluderer detaljerte evalueringer av hvordan sikkerhetsbarrierene PS8 Blowdown, PS9 Aktiv brannbeskyttelse og PS10 Passive brannbeskyttelse påvirker eskaleringsrisikoen. Sikkerhetsbarrierer trengs å ses i sammenheng for å oppnå personell sikkerhet. Sikkerhets barrierer kan øke marginen mellom påkrevd og tilgjengelig tid til evakuering. Såframt en ikke er truffet av start brannen, så er peronellet i stand til å evakuere en utviklende / eskalerende 0,3 kg/s jet brann, både i forhold til eskalerende jet brann eksponering og I forhold til utvikling mot BLEVE. Det vil være viktig å være klar over konsekvensene fra en BLEVE i fortettede prosessområder hvor det er mange mennesker som arbeider. Aktiv og passiv beskyttelse vil øke tid til brudd significant og vil øke marginen mellom påkrevd og tilgjengelig rømningstid. Blowdown kan øke marginen ved å begrense brannscenarioet. Den positive effekten av aktiv brannbeskyttelse og blowdown er avhengig av tidlig aktivering. Det er kanskje behov for å endre metodikken o gen endring i tankesettet når en setter op pen barrier filosofi. En dypere forståelse av hele risikobilde og kunnskap om teknisk sikkerhetssytem kan bidra til å ta den beste beslutningen i en risikovurdering. Usikkerheter i metoden vil ikke påvirke resultatene nevneverdig. De vil ikke påvirke hovedkonklusjonen.en_US
dc.format.extent2048494 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectSafety margineng
dc.subjectevacuationeng
dc.subjectBLEVEeng
dc.subjectradiationeng
dc.subjectRisikoevalueringernob
dc.titleHow different safety barriers affect the margin between available and required evacuation timeen_US
dc.typeMaster thesis
dc.description.localcodeMAMN-PRO
dc.description.localcodePRO399
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c003663
dc.subject.nus752199eng
fs.subjectcodePRO399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel