Now showing items 1-20 of 74

   Subject
   variant [1]
   Variants [1]
   variants [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400 [31]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Bioinformatikk: 475 [2]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Bioinformatikk: 475 [7]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Genetikk og genomikk: 474 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420 [49]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420:: [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Algoritmer og beregnbarhetsteori: 422 [1]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Algoritmer og beregnbarhetsteori: 422 [5]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428 [3]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kunnskapsbaserte systemer: 425 [1]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Matematisk modellering og numeriske metoder: 427 [2]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Sikkerhet og sårbarhet: 424 [5]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse: 429 [2]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426 [4]