Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHess-Erga, Ole-Kristianeng
dc.contributor.authorJohannessen, Torill Vikeng
dc.contributor.authorÅtland, Åseeng
dc.date.accessioned2015-11-05T08:09:06Z
dc.date.available2015-11-05T08:09:06Z
dc.date.issued2015
dc.PublishedNIVA-rapport. 66 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015eng
dc.identifier.isbn978-82-577-6517-0en_US
dc.identifier.issn1894-7948en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/10630
dc.description.abstractProsjektet «Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)».har blitt utført i samarbeid med industrideltagerne Sterling White Halibut (SWH) med anleggene på Rørvik (Rørv) og Imsland (Imsl), Nordic Halibut (NH) med anleggene Norsk Kveite (NK) og Halibut (Hal), Atlantic Cod Farms (ACF) med anlegget Atlantic Cod Juveniles (ACJ), Marine Harvest Labrus (MHL), Fjord Gadus (FG), Sande Seafarm Productions (SSP) og Skretting, samt FoU-partnerne Norsk institutt for vannforskning og Universitetet i Bergen, Institutt for biologi ved avdeling for marin mikrobiologi. Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter, Vestlandsrådet har finansiert prosjektet sammen med egeninnsats fra de deltagende bedriftene og økonomisk støtte fra NIVA. Hovedmålet for prosjektet har vært å øke forutsigbarheten og optimalisere driften av marine yngel- og settefiskanlegg gjennom å gi oppdretterne verktøy til å etablere et godt vannmiljø. Prosjektarbeidet har vært delt inn i fire deler: 1) Et overvåkingsprogram av inntaksvann, etter vannbehandling og i de ulike stadiene av produksjonen (klekkeri, plommesekkstadiet, startfòring (levendefôr), startfòring (tørrfôr) og settefisk). 2) Kurs i prøvetaking og vannanalyse. 3) Individuelle vurderinger av anleggenes drift basert på overvåkingsprogrammet og anonymiserte resultat. 4) Generelle retningslinjer for sikker drift med bakgrunn i overnevnte, utformet som en håndbok i marin yngelproduksjon.en_US
dc.description.abstractFluctuating and unstable production of fry is a well-known problem for many marine fry producers. This limits the development of new marine species and strikes individual farmers hard. Suboptimal operation, fish diseases and poor growth can have serious consequences both in the juvenile stage and in the subsequent grow-out phase. There is generally little scientific literature on production of marine fry although some species has been farmed for a long time. It is important to obtain this kind of experience and knowledge through systematic mapping and sound scientific research. Such documentation and experience must be transferred to the farmers in order to strengthen the development and commercialization of marine species. In this way it is possible to improve decision-making and raise the competence of the individual farmer. Adverse water quality is mentioned frequently as a limiting factor and a source of suboptimal operation.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6782
dc.rightsAttribution CC BY-NC-SAeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/eng
dc.subjectAquacultureeng
dc.subjectMarine fryeng
dc.subjectProduction parameterseng
dc.subjectMicrobiologyeng
dc.titleOvervåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)en_US
dc.title.alternativeMonitoring and training program related to water quality and fish health in marine juvenile facilitieseng
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-06-25T13:50:25Z
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright Norsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water researchen_US
dc.identifier.cristin1250807
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.subject.keywordAkvakultur / Aquaculture
dc.subject.keywordMarin yngel / Marine fry
dc.subject.keywordMikrobiologi / Microbiology
dc.subject.keywordProduksjonsparameter / Production parameters


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY-NC-SA
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY-NC-SA