Show simple item record

dc.contributor.authorHøines, John Martineng
dc.date.accessioned2015-11-09T09:27:12Z
dc.date.available2015-11-09T09:27:12Z
dc.date.issued2014-05-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10639
dc.description.abstractMasteroppgaven er en undersøkelse av hvordan noen lærere i praksis løser vurderingsarbeidet i den skriftlige delen av faget norsk. Problemstillingen lyder: Hvordan kommer syn på formativ vurdering til uttrykk i norsklærernes omtale av vurderingspraksis og i deres tekstvurderingsarbeid? Metoden som er brukt er kvalitativt intervju og analyse av vurderte elevtekster. Det innsamlede materielt er analysert med utgangspunkt i fire spørsmål. Spørsmålene er formulert ut i fra Royce Sadler sin teoretiske ramme for formativ vurdering. Spørsmålene peker på ulike deler av det som, i følge Sadler, utgjør en formativ vurderingspraksis. Hensikten med spørsmålene er å få en innsikt i problemstillingen. Spørsmålene er: Hvordan kommer lærernes kunnskap om kvalitet i tekst til uttrykk i materialet? Hva forteller materialet om overføring av kunnskapen om kvalitet fra lærerne til elevene? I hvilken grad peker feedbacken, slik lærerne omtaler den og feedbacken i elevtekstene på gapet mellom oppnådd nivå og en faglig standard? Hva sier materialet om feedback og strategier som legger til rette for at eleven kan lukke gapet mellom oppnådd nivå og faglig mål? Lærerne er kan sette ord på hva som definerer kvalitet i tekst, men det finnes områder der man kan bli sikrere i omtale av tekst. Det gir mening å snakke om taus kunnskap. I undervisning og gjennom tilbakemelding legger lærerne opp til å overføre kunnskap om kvalitet til elevene, det forventes også at elever på Vg3 innehar kunnskap fra før av. Feedbacken lærerne gir peker i varierende grad på gapet mellom oppnådd nivå og den faglige standarden. Strategier som legger til rett for faglig utvikling er punktet som har størst utviklingspotensial. For å forbedre praksisen må det legges til rette en utvikling av i dele- og vurderingsfellesskap. En slik utvikling bør foregå i lærerens hverdag og være basert på formativ vurdering. På samme måte som formativ vurdering er læringsfremmende i elevens utvikling av sin skrivepraksis, kan teorien hjelpe læreren i en bevisst utvikling av sin vurderingspraksis.en_US
dc.format.extent11508979 bytesen_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetet i Bergen (UiB)eng
dc.subjectnorskfageteng
dc.subjectvurderingeng
dc.subjectformativ vurderingeng
dc.subjecttekstvurderingeng
dc.titlePå jakt etter formativ vurderingspraksis. En studie av læreres bruk og omtale av formativ vurdering i det skriftlige vurderingsarbeidet i norskfaget på Vg3eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-11-09T09:21:47Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster
dc.description.localcodeVID-MAUNOR
dc.description.localcodeNORMAU650
dc.subject.nus711123
fs.subjectcodeNORMAU650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record