• Elevers holdninger til matematikk i videregående skole 

      Ludvigsen, Gerd Anne (Master thesis, 2016-06-01)
      Målet med oppgaven har vært å få en dypere innsikt og mer kunnskap om elevers holdninger til matematikken på et høyere nivå i videregående skole. Ut fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv har fokus vært rettet mot ...