• Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs 

      Danielsen, Arne (Master thesis, 2009-09-09)
      Høyfrekvens finans, som er tema for denne oppgaven, tar for seg studiet av høyfrekvente finansielle data. I denne oppgaven har vi sett på data med den høyest mulige frekvensen, nemlig data fra hver eneste handel. De ...