Show simple item record

dc.contributor.authorNygaard, Frieda Valentina
dc.date.accessioned2016-01-05T12:19:37Z
dc.date.available2016-01-05T12:19:37Z
dc.date.issued2015-11-20
dc.date.submitted2015-11-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10868
dc.description.abstractI min avhandling vil jeg vise hvordan migrasjonslitteraturen som felt kan fungere på samme måte som Edward Said presenterer orientalismen som en teaterscene. Scenen, slik den er presentert i standardverket Orientalismen (1978), fungerer som et innestengt rom der hele Orienten er sperret inne. Det er vestlige aktører som velger hvem som får stå på denne scenen, og således fungere som representanter for hele den østlige verden. Publikum er også vestlige. For å gjennomføre en undersøkelse av denne scenen har jeg også undersøkt hva Said mener at kjennetegner Orienten som får stå på scenen. Når jeg går i gang med å undersøke migrasjonslitteraturen som begrep, er det med hovedvekt på tekster av Ingeborg Kongslien og Jørgen Magnus Sejersted, hentet henholdsvis fra Norsk litterær årbok 2002 og Norsk litterær årbok 2003. Det blir fort tydelig at migrasjonslitteraturen er en sjanger med sterke forventninger knyttet til seg. Både forventninger i form av sjangerkrav, og forventninger til at denne litteraturen snart skal finnes. Selv om det har vært skrevet litteratur av, for og om migranter i mange år allerede, virker det ikke som disse oppfyller sjangerkravene på riktig måte. For eksempel er noen av kulturene som blir skrevet om ikke eksotiske nok, de passer ikke godt nok inn på den scenen migrasjonslitteraturen fungerer som. Med dette som utgangspunkt går jeg videre til å undersøke Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri (2003) og Yahya Hassan. Digte av Yahya Hassan (2013). Til tross for formmessige forskjeller (det første er en roman, det andre en diktsamling) og at ti år har gått, blir begge verkene tatt imot på lignende vis. Anmeldere vurderer nærmest automatisk verkene opp mot en standard for migrasjonslitteraturen, og kommenterer på hvilken måte verket passer inn i sjangeren. Begge verkene har også fått skryt for å være den migrasjonslitteraturen vi i Skandinavia har ventet på. I en mer nærgående analyse av de to debututgivelsene viser jeg på hvilken måte verkene selv kommenterer sjangerforventningene som har blitt satt. I tillegg til å oppfylle kravene som er stilt, utfordrer de dem.en_US
dc.description.abstractIn my thesis, I wish to show how migration literature as a discipline can function in the same way as Edward Said presents orientalism as a stage in a theatre play. This stage, as it is presented in his work Orientalism (1978), functions as a closed room in which the whole Orient is trapped. Who gets to perform on this stage, and thus function as representations for the whole Eastern world, is decided by Westerners. The audience is also from the West. To conduct an examination of this stage, it has been necessary to examine what characterizes the Orient which is allowed on stage, according to Said. When I examine migration literature as a concept, the emphasis will be on texts by Ingeborg Kongslien and Jørgen Magnus Sejersted, found in Norsk litterær årbok 2002 and Norsk litterær årbok 2003. It will soon be clear that migration literature is a genre with strong expectations attached to it. Expectations both as requirements to the genre, as well as for this kind of literature to be published in the near future. Although there has been written literature by, for and about migrants for many years already, it seems that these texts have not met the genre requirements. For instance, some of the cultures described in the literature, are simply not exotic enough. Therefore, they do not fit on the stage migration literature represents. With this as my base, I will continue to examine Ett öga rött by Jonas Hassen Khemiri (2003) and Yahya Hassan. Digte by Yahya Hassan (2013). Despite differences regarding form (one is a novel and the other a collection of poems) and the fact that ten years have passed, both works have been received in a similar way by the press. Reviewers seem to automatically evaluate the books by a standard for migration literature, and comment on how the books fit this standard. Both works have been applauded for being the migration literature we have been waiting for in Scandinavia. With a deeper analysis of the two debut releases I will show how these works comment on the established genre requirements, and thereby also on orientalism as a discourse. In addition to fulfilling the requirements, they also challenge them.en_US
dc.format.extent511983 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectdansk litteratur
dc.subjectspråk
dc.subjectidentitet
dc.subjectmigrasjon
dc.subjectflyktning
dc.subjectsvensk litteratur
dc.titleMed migrasjonslitteraturen som scene - En komparativ analyse av språk og identitetskonstruksjoner i Ett öga rött og Yahya Hassan. Digteeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record