Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjerland, Ane Kjellaug Brekke
dc.contributor.authorMildestveit, Bendik V.
dc.date.accessioned2016-01-18T14:28:30Z
dc.date.available2016-01-18T14:28:30Z
dc.date.issued2015-11-23
dc.date.submitted2015-11-23eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10983
dc.description.abstractProtecting the environment and enjoying a high quality of life are two pursuits often viewed as being in conflict with each other, although this assumption is largely based on conventional wisdom rather than science. In the last decade the relationship between them has received increasing attention from researchers, and there has been published a number of studies investigating it. In this article, we investigate the relationship between green behaviour (GB) and subjective well-being (SWB) by reviewing the existing empirical literature on the subject. The article is divided into two reviews. In the first review we examine studies investigating the relationship between GB and SWB directly and identify variables that may explain the relationship. In the second review we examine studies that investigate relations between each of these variables and GB or SWB. Contrary to conventional wisdom, the overall finding is a positive relationship between GB and SWB, and this relationship is partially mediated by value orientation and mindfulness. Additionally, connection to nature is positively related to both GB and SWB.en_US
dc.description.abstractÅ verne om miljøet og å nyte høy livskvalitet er to målsetninger som ofte blir ansett å være i konflikt med hverandre, selv om denne antagelsen hovedsakelig er basert på allmenne oppfatninger heller enn vitenskap. I løpet av det siste tiåret har forholdet mellom dem fått økende oppmerksomhet fra forskere, og det har blitt publisert et antall studier som undersøker det. I denne artikkelen undersøker vi forholdet mellom grønn adferd (GB) og subjektivt velvære (SWB) ved å lage en oversikt over eksisterende empirisk litteratur på emnet. Artikkelen består av to oversiktsstudier. I den første ser vi på studier som undersøker forholdet mellom GB og SWB direkte, og identifiserer variabler som kan tenkes å forklare forholdet. I den andre oversiktsstudien tar vi for oss vi studier som undersøker forholdene mellom hver av variablene og GB eller SWB. I strid med allmenne oppfatninger viser funnene generelt et positivt forhold mellom GB og SWB, og dette forholdet medieres delvis av verdiorientering og oppmerksomt nærvær. I tillegg er tilknytning til naturen positivt forbundet med både GB og SWB.en_US
dc.format.extent818303 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLife Satisfaction
dc.subjectWell Being
dc.subjectEnvironmental Attitudes
dc.subjectValues
dc.subjectgrønn adferd
dc.subjectlivskvalitet
dc.subjectSubjective well-beingeng
dc.subjectgreen behavioureng
dc.subjectclimate changeeng
dc.subjectconnection to natureeng
dc.subjectvalue orientationeng
dc.subjectmindfulnesseng
dc.titleImmaterial bliss: On the relationship between subjective well-being and green behavioureng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300
bibo.doi


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel