• Hopp i havet med hoppekreps 

      Rauch, Cessa; Hobæk, Anders; Falkenhaug, Tonje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
      Hoppekreps (Copepoda) inntar en nøkkelrolle i den marine næringskjeden, og har stor betydning som bindeledd mellom primærproduksjon og høyere trofiske nivåer. Til tross for dette er det fremdeles mange kunnskapshull knyttet ...