• Rubrikkvurdering av klinisk praksis for profesjonsstudenter i psykologi 

      Raudeberg, Rune (Working paper, 2020-05-12)
      Prosjektet tar utgangspunkt i rubrikkvurdering som metode for å oppnå to hovedmål: 1) gjøre studentene i stand til å vite mer nøyaktig hva de må gjøre for å oppnå læringsmålene for kurset, og 2) gi veileder et bedre verktøy ...